شامپو بچه ساو 532 میل پمپی

شامپو بچه ساو 532 میل پمپی
قیمت: 85000 تومان

شامپو بچه ساو 532 میل پمپی

جذب سریع

 رایخه بسیار مطبوع

مغذی

مراقبت از تار های مو

پاک کنندگی بسیار بالا

ترمیم کننده سلول های سطحی پوست

 مخصوص انواع مو