آموزش ثبت اطلاعات پرداخت

آموزش ثبت اطلاعات پرداخت

در صورتی که شیوه پرداخت را "کارت به کارت" انتخاب کرده باشید پس از کلیک بر روی "ثبت اطلاعات پرداخت"، مطابق عکس ذیل، شما میتوانید اطلاعات پرداختی خود را ثبت کنید

پس از کامل کردن اطلاعات روی "ثبت اطلاعات" کلیک کنید تا اطلاعات پرداخت شما برای ما ارسال گردد